„До края на това десетилетие ще има 2 вида бизнеси – тези, които използват AI и тези, които нямат бизнес.“

Питър Даймъндис

 

 

GPT ChatBot Widget

За Вашия уебсайт,  обучен с Вашите данни,  за да помага на Вашите клиенти

 

GPT Interface

Вашето решение за интелигентен, уеб базиран чат бот

GPT моделите са високо усъвършенствани езикови модели, базирани върху трансформер технологията на изкуствения интелект с техники за дълбоко обучение. Те са изключително ефективни в генерирането на текст върху предоставен контекст.

R

Достъпност:

Работи 24/7, включително по празници. Отговаря бързо, точно и ефективно – навсякъде, по всяко време.

R

Многоезична поддръжка:

Възможност за комуникация с международни клиенти на различни езици. Без необходимост от предварителен превод.

R

Капацитет:

Способен да обработва голям обем от заявки едновременно. Без да компрометира качеството на обслужване.

Бърза и лесна интеграция в 3 стъпки:

Интегрирането на GPT Interface във Вашия уебсайт е изключително удобно и не изисква специални умения за кодиране. Нашата платформа е проектирана да бъде интуитивна и лесна за настройка и персонализация на чат бота според Вашите нужди.

1. Регистрация и Абонамент

 • Регистрация: Започнете като се регистрирате в платформата GPT Interface.
 • Избор на абонамент: Изберете подходящ абонаментен план и въведете необходимите лични или фирмени данни.
 • Управление на API ключове: Конфигурирайте и управлявайте Вашите API ключове за достъп до GPT модели.

2. Конфигурация и Интеграция

 • Конфигурация: Активирайте Widget, задайте име и URL, настройте параметрите на работа.
 • Персонализация: Изберете размери, позициониране и визуален стил на Вашия ChatBot Widget.
 • Интеграция на код: Копирайте JavaScript код за Widget и го поставете в HTML структурата на Вашия уебсайт.

3. Оптимизация и Анализ

 • Vector Lab Engine: Добавете персонална информация във векторна база данни и/или асистент с необходимите файлове и функции към него.
 • Оптимизирайте: Проверете функционалността на ChatBot и направете корекции.
 • Анализирайте: Проследете статистическите данни за по-добро представяне.

За кого е подходящ GPT Interface?

GPT Interface е полезен инструмент за Вас, независимо дали сте стартираща компания, среден бизнес или голяма корпорация. Платформата е специално разработена за организации, които имат нужда от предоставяне на информация към своите клиенти в различни етапи от потребителската комуникация – онлайн покупки, предоставяне на клиентска поддръжка, образователни функции и т.н.

Предимства на ChatBot Widget от GPT Interface:

Контрол на разходите

Възможност за индивидуален избор на подходяща конфигурация, съобразена изцяло с Вашия бюджет.

Лесна интеграция

Бързо, лесно и удобно добавяне на ChatBot във Вашия уебсайт чрез нашия HTML ChatBot Widget.

SEO оптимизация

Widget се интегрира директно в HTML структурата на страниците, без да забавя скоростта на зареждане.

Персонализация

Възможност за настройка на визията и функциите на ChatBot според нуждите на Вашата дейност.

Работа с мощни AI модели

Използване на последните GPT модели за генериране на контекстуални отговори в сложни диалогови ситуации.

Специализирана информация

ChatBot генерира точни отговори, извличайки информация от зададени векторни бази данни и фирмени документи.

Автоматизация на задачи

Възможност за автоматично обработване на задачи в реално време посредством интеграция на външни системи.

Мониторинг и оптимизация

Наблюдение и изготвяне на анализи относно производителността на ChatBot посредством статистически инструменти.

GPT ChatBot Widget – Уеб базиран чат бот, обучен да помага на Вашите клиенти

Повече за GPT Interface:

Лесно добавяне към Вашия уебсайт — Изцяло copy / paste

ChatBot се внедрява бързо и лесно – ние го хостваме за да можете да го добавите към своя уебсайт за секунди, без дори да е необходимо да разполагате с опит в програмирането. Процесът по интеграцията е максимално опростен и лесен за обикновения потребител. Всичко, което трябва да направите е да копирате предоставения от нас кодов фрагмент и да го поставите на Вашата уеб страница.

 

Неограничени възможности за персонализация

Персонализирайте своя ChatBot, така че да отразява визуалната и функционалната идентичност на Вашия бранд. Разполагате с възможност за конфигурация на логото, името, аватара, цветовете и иконите за стартиране. Това позволява на ChatBot да се интегрира хармонично и в синхрон с Вашия уеб сайт. Вие задавате тон и език на комуникация, дори и конкретна роля – например продажби или поддръжка, изцяло според функцията, която искате да изпълнява.

 

Индивидуално обучение за Вашия ChatBot

Научете Вашия ChatBot да говори като вас, като му предоставите персонализирани данни. Използвайте съдържанието и документите от Вашия уебсайт за да подпомогнете предоставянето на по-персонализирано и потребителски насочено обслужване. Обучете Вашия ChatBot с различни файлове, включително .pdf и .doc, текстови файлове, .csv файлове и Excel таблици. Ботът поддържа качване до 20 документа.

 

Възможност за непрекъснати подобрения посредством анализ на чат логове

Търсете, филтрирайте и преглеждайте историята на всички разговори, които Вашия ChatBot е провел за да добиете представа за ефективността му. По този начин успешно ще идентифицирате и коригирате наличието на грешни отговори и ще подобрите точността на ChatBot чрез редовна актуализация на отговорите. Обучавайте периодично и редовно Вашия ChatBot как да отговаря на нови въпроси, на които не знае отговорите.

 

Основни модули в GPT Interface: По-добра персонализация и управление на Вашия ChatBot Widget

Widget ChatBot Builder

Widget ChatBot Builder е модул в платформата GPT Interface, предназначен за създаване и персонализация на ChatBot Widget. Този модул предоставя обширни възможности за конфигурация и персонализация, които позволяват на потребителите да имат пълен контрол върху външния вид, поведението и функционалностите на ChatBot Widget, който интегрират в своя уебсайт. Widget ChatBot Builder позволява хармонично интегриране на чатбота в сайтовете, изцяло в съответствие с бранд идентичността на Вашия бизнес.

Vector Lab Engine

Vector Lab Engine е мощен модул в GPT Interface, който предоставя широк набор от инструменти за управление на бази данни и създаване на асистенти. С инструмента „Екстрактор“ за извличане на съдържание от съществуващи уеб страници и използването му като база данни за ChatBot или като файлове във векторните хранилища на асистентите, този модул улеснява извличането и обработката на информация, както и асоциирането на файлове и функции към асистентите.

Widget Статистика

Статистика на Widget е модул в платформата GPT Interface е предназначен за мониторинг и анализ на взаимодействията с Вашия ChatBot Widget. Този модул предоставя подробни данни и метрики за поведението на потребителите, като брой на започнати и завършени чатове, време на отговор, честота на използване на различни функции и други ключови показатели. С помощта на тези статистики, потребителите могат да оценят ефективността на своя ChatBot, да идентифицират области за подобрение и да оптимизират взаимодействието с клиентите си.

Widget Button Builder

Widget Button Builder е модул в платформата GPT Interface, за създаване на персонализирани бутони за активиране на ChatBot на Вашия уебсайт. Тези бутони служат като входна точка за потребителите, които искат да взаимодействат с Вашия GPT модел. С този инструмент можете да създадете бутони, които не само изглеждат добре, но и са функционални и лесни за интеграция в различни части на Вашия сайт. Интеграцията на бутони е максимално опростена и лесна процедура, която предоставяме заедно с модула.

Chat Interfaces

Chat Interfaces е модул в платформата GPT Interface, който предоставя средство за комуникация с GPT модели. Той позволява на потребителите да задават въпроси и да получават отговори в реално време от модели на GPT. Модулът е проектиран да поддържа различни начини на взаимодействие, включително текстов чат, гласови команди и дори интеграция с външни приложения и услуги чрез API. Това осигурява гъвкавост и предоставя широк спектър от приложения за активна комуникация с потребителите.

Цени и планове

Технологии за потребителя

Специализирани технологии, разработени за да улеснят работата Ви с текстове, без значение дали става въпрос за генериране на съдържание, автоматизация или анализ.

Включена API интеграция за поддръжка на API ключове за достъп до външни AI модели от OpenAI и Gamma Soft.

 

GPT (езикови модели)

GPT модели от OpenAI:

 • GPT-3.5 Turbo: Подходящ за разнообразни приложения, включително обработка на текст, генериране на съдържание и разбиране на естествен език.
 • GPT-4: Подобрена версия с по-висока точност и разширени възможности за обработка на сложни задачи.
 • GPT-4 Omni: Специализиран за широк спектър от езикови задачи с още по-висока производителност и точност.

GPT модели от Gamma Soft:

 • BgGPT: Специализиран за български език, осигуряващ висока точност и разбиране на текстове на български.
 • Mistral: Фокусиран върху обработката на чужди езици, осигурявайки висока точност при многоезични задачи.
 • ITIK: Вътрешен псевдомодел за GPT Interface, използван за разработване на прости ChatBot за автоматизирани въпроси и отговори. Този модел работи с векторна база данни, която извлича предварително генерирани отговори на зададени въпроси.

 

Векторизиращи среди (embeddings модели)

Embeddings модели от OpenAI:

 • text-embedding-3-large: Модел с висока производителност за векторизация на текстови данни.
 • text-embedding-3-small: По-лек модел, подходящ за по-бърза обработка с малко по-ниска точност.
 • text-embedding-ada-002: Балансиран модел с добра точност и производителност за векторизация на текстове.

Embeddings модели от Gamma Soft:

 • ITIK: Специализиран за конкретни нужди на GPT Interface, осигурявайки висока точност при векторизация.
 • BERT: Известен модел за векторизация с висока производителност и точност.
 • XLM-RoBERTa Base: Мултиезиков модел, осигуряващ висока точност при векторизация на текстове на различни езици.
 • XLM-RoBERTa (XLM-R): Подобрена версия на XLM-RoBERTa Base с още по-висока производителност и точност.

Важно е да имате предвид

Цените на пакетите за достъп до GPT интерфейс не включват разходите за API заявки към OpenAI и Gamma Soft. За да се използват пълноценно услугите на GPT интерфейса, е необходимо да имате валиден API ключ за достъп до OpenAI и Gamma Soft моделите.

Можете да изпробвате функционалността на GPT Interface напълно безплатно за период от седем дни.

Здравейте, аз съм Джеронимо. Вашият домакин в GPT Interface и ще се опитам да отговоря на Вашите въпроси.

Моля, имайте предвид, че аз съм GPT модел и все още се уча, но вече знам как да помогна за инсталиране и настройки на ChatBot.

Ако имате нужда от помощ, не се колебайте да попитате!

За нас

Нашият екип е на разположение за да отговори на Вашите въпроси. Работим с най-добрите специалисти, които са винаги на разположение да Ви окажат пълно съдействие относно интеграцията, настройката и работата с GPT Interface.

GPT Interface

Оператор на уебсайта gpt-interface.com е
„Ай Ти Галакси“ ЕООД – българско юридическо лице.

https://gpt-interface.com
жк. Мусагеница 91Б
София 1797

Телефон: +359 98 8962512
E-mail: info@gpt-interface.com

„Ай Ти Галакси“ ЕООД
ЦКБ АД, клон София-юг
IBAN: BG82 CECB 9790 10I4 5101 00
BIC: CECBBGSF

„Ай Ти Галакси“ ЕООД
София 1797, жк.Мусагеница,бл.91-Б, вх.В, ет.1, ап.50.
Телефон +359988962512

N
вписване в АВ 20200320144237
N
ЕИК 206065163
N
Регистрация ДДС BG206065163

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ПОДДРЪЖКАТА

Свържете се с нас

Нашият специализиран екип е тук, за да ви предостави бърза и ефикасна поддръжка за справяне с всякакви въпроси или притеснения, които може да имате относно нашите продукти или услуги.