ИЗПОЛЗВАЙТЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

GPT Interface

Добре дошли в нашето приложение за комуникация с предварително обучен генеративен трансформатор

Здравейте,
аз съм Джеронимо,
Вашият домакин в
GPT Interface

Регистрирйте се

Регистрирайте се с Ваш валиден e-mail адрес и потвърдете собствеността си през линка, който ще Ви изпратим.

Изберете план

След като Ви свърши безплатния седемдневен тестов период, изберете подходящ абонаментен план за Вашия профил.

Добавете API ключ

Направете си валидна регистрация за достъп до моделите на OpenAI и добавете в GPT Interface валиден API ключ.

Работете гъвкаво, бързо и удобно

Прогнозна цена
Изчислете автоматично обема на токените и получете прогнозна цена за вашата кореспонденция.
Прикрепете важните съобщения
Прикрепете кореспонденциите, които са важни за вас, в началото на дискусията.
Нови теми
Добавяйте неограничен брой нови теми и преминавайте към тях по всяко време, когато е необходимо.
Споделяйте лесно
Споделяйте кореспонденции, които са интересни за вашите познати, чрез линк или в социалните мрежи.
Гласово въвеждане
Използвайте възможностите на вашия браузър за гласово въвеждане на въпросите си.
Гласово четене
Слушайте отговорите, които получавате, чрез глас. Включете автоматична гласова дискусия.
Бързо копиране
Копирайте въпроси или отговори с един клик. Особено удобно за мобилни устройства.
Удобен печат
Разпечатайте на хартия или в PDF формат важните съобщения – всеки въпрос, отговор или цяла кореспонденция.

Създаден, за да промени начина Ви на работа и комуникация

Как работи GPT Interface

Иновативен интерфейс за взаимодействие с модели на изкуствен интелект

В света на технологичните иновации, ние ви представяме GPT Interface – интуитивен и ефективен интерфейс за комуникация с модели на изкуствен интелект. Съчетавайки функционалностите на Playground и ChatGPT, този интерфейс е създаден да ви помогне да използвате мощта на изкуствения интелект по нов и различен начин.

С GPT Interface, вие можете да взаимодействате с модели на изкуствен интелект по начин, който е интуитивен и едновременно много ефективен. Той ви предоставя възможността да задавате въпроси, да получавате отговори и да провеждате диалог с моделите на изкуствен интелект, които са обучени върху разнообразни теми и области на знанието.

GPT Interface ви предлага различни функционалности, които ви позволяват да управлявате контекста на вашата комуникация. Можете да включите в контекста заглавието на темата, системното съобщение, както и до 5 избрани кореспонденции от дискусията.

Интерфейсът Ви дава прогнозна цена за всяка една заявка преди да бъде изпратена, имате възможност да определяте токен лимит на отговора, задавате температура и top_p. Интерфейсът предлага архив на всички кореспонденции по темата, отделен отчет на разходите за всяка тема за различни периоди и времеви срезове.

В допълнение, GPT Interface ви позволява да превключвате към различни модели в хода на една дискусия, да използвате пълния капацитет на токен лимита на модела и да правите настройки, които ви позволяват да избирате кои функционалности да виждате и използвате – има над 20 опции.

Разработеният от нас GPT Interface е предназначен за работа с моделите на OpenAI. Открийте нови възможности и променете начина, по който работите и комуникирате с тях.

R

Превключване между модели

В хода на една дискусия можете да превключвате към различни модели.
R

Използване на пълния капацитет на токен лимита

Оптимизирайте взаимодействието си с модела, използвайки максималния брой токени.
R

Прогнозна цена за всяка заявка

Вижте колко ще ви струва всяка заявка преди да я изпратите.
R

Отчети на разходите

Получавайте подробни отчети за разходите по всяка тема с различни времеви периоди и срезове.
R

Архив на всички кореспонденции

Всички Ваши дискусии се съхраняват и могат да бъдат преглеждани и използвани по всяко време.
R

Персонализация на интерфейса

Изберете кои функционалности да виждате и използвате – има над 20 опции.
С GPT Interface Вие имате пълен контрол върху насоката на дискусията и разходите за нея.

Цени и планове

Важно е да имате предвид

Цените на пакетите за достъп до GPT интерфейс не включват разходите за API заявки към OpenAI. За да се използват пълноценно услугите на GPT интерфейса, е необходимо да имате валиден API ключ за достъп до OpenAI моделите.

Можете да изпробвате функционалността на GPT Interface напълно безплатно за период от седем дни.

Често Задавани Въпроси

Какво представлява интерфейсът за комуникация с модели на OpenAI?
Интерфейсът за комуникация с модели на OpenAI е инструмент, който позволява на потребителите да взаимодействат директно с моделите на OpenAI. Това включва възможността да задавате въпроси, да получавате отговори и да използвате моделите за различни задачи, като например генериране на текст, превод на езици, създаване на резюмета и много други.
Как мога да използвам интерфейса за комуникация с модели на OpenAI?
За да използвате интерфейса, първо трябва да се регистрирате в GPT Interface. Необходимо е да имате достъп до API-то на OpenAI. След това можете да използвате предоставените функции и услуги, за да комуникирате с моделите. Можете да задавате въпроси, да получавате отговори и да използвате моделите за различни задачи.
Каква е точността на моделите на OpenAI?
Точността на моделите на OpenAI варира в зависимост от конкретната задача и модела, който се използва. OpenAI постоянно работи по подобряване на своите модели и се стреми да предостави най-точните и полезни резултати за потребителите.
Зкаупих абонамент "План 31" в началото на месец февруари. Кога ще изтече абонамента?
Абонаментът ви ще изтече след 31 дни от датата на закупуване, независимо дали месеца е 28,29, 30 или 31 дни, и независимо на кое число от месеца сте направили своя абонамент, Вие ще можете да използвате пълноценно услугите в период от 31 дни, до часа в който сме получили потвърждение за успешно извършено плащане.
Ако имам активен абонамент за GPT Interface, но нямам достъп до API-то на OpenAI, как ще се отрази това?
Ако имате активен абонамент за GPT Interface, но нямате достъп до API-то на OpenAI, все пак ще имате пълен достъп до всички функционалности на GPT Interface, но няма да имате налични модели в списъка, с които да комуникирате. На Ваше разположение ще бъде само псевдо моделът ИТИК, който може да запазва вашите запитвания, но няма възможност да генерира отговори.
Кои и какви модели са включени в списъка с модели?
Списъка с модели включва всички модели които са асоциирани с Вашето API и сте ги допуснали да бъдат включени в списъка от настройките ви. За различните услуги Вие ще виждате само моделите които отговарят на техническите изисквания на услугата. Например, в списъка с модели за услугата „Чат“ няма да бъдат включени модели за обработка на снимки.
Начислявате ли допълнителни такси и/или данъци върху посочените цени?
Не, заявката, която се генерира за плащане, е за точната сума, която е посочена. Възможно е Вашият картоиздател да начисли такси в съответствие с условията, които сте договорили при издаването на картата.
Начислявате ли ДДС и издавате ли ДДС фактура?

Не, IT Galaxy Ltd, оператор на сайта gpt-interface.com начислява VAT (ДДС) 0% съгласно изискванията на чл.113 ал.9 във връзка с чл.97а, ал.1 от ЗДДС България, ЕС.

Цените са обявени в евро, но плащането е в BGN. При какъв курс се извършва плащането.
Плащането се извършва по фиксиран курс 1 EUR = 1.95583 BGN, съгласно чл. 29, ал. 2 от Закона за Българската народна банка, чл. 12 от Валутния закон и съгласно Регламент (ЕО) № 2866/98 на Съвета от 31.12.1998 г. относно валутните курсове към еврото на валутите на държавите членки, които приемат еврото.
Какво означава прогнозна цена на заявката?
Цената на една кореспонденция (въпрос-отговор) се определя от броя токени умножени по цената за 1000 токена която има за всеки модел. При изпращането на Вашето запитване, Вие сте определили лимит на отговора, но това не означава, че той ще бъде запълнен от модела (лимитът определя само ограничение за максимален отговор), т.е. към момента на изпращане на Вашата заявка ние не знаем какъв ще е крайния обем на кореспонденцияята, но може да предположим какъв може да бъде нейния максимален обем. Затова това е прогнозна цена, а след като се получи отговора, вече може да се калкулира окончателна цена, която се записва и в статистиката.
Какво означава контекстът на заявката?
Контекстът на заявката представлява информацията, която моделът на OpenAI използва за разбиране и обработка на вашия въпрос или заявка. Това може да включва предишни въпроси и отговори, информация за текущата сесия или други данни, които помагат на модела да формира подходящ отговор. Контекстът е важен, защото помага на модела да разбере не само самата заявка, но и нейния контекст, което води до по-точни и релевантни отговори.
Как се съставя контекста?
Контекстът в GPT Interface може да бъде съставен от името на темата, системното съобщение и до пет избрани кореспонденции от темата.
Как може да се определят кои кореспонденции да бъдат включени в контекста?
Можете да определите колко кореспонденции искате да включите, като използвате плъзгача в дясната част на екрана. По подразбиране, ще бъдат включени последните кореспонденции, но можете да преорганизирате реда им, като ги закачите с габърчето. Можете също така да изключите кореспонденции от контекста, като ги маркирате с иконата 🙁 .
Ако пин иконата добавя кореспонденция в контекста, а 🙁 изключва, то какво прави 🙂 икона?
Иконата 🙂 не влияе директно на контекста на разговора. Тя служи за маркиране на определени съобщения, които считате за важни или интересни. Така можете да ги откриете по-лесно в бъдеще, като използвате филтър за „усмихнатите“ съобщения.
Защо иконата за микрофона не е активна и нямам бутон за прослушване на отговора?
Ако не виждате иконата за микрофона или бутона за прослушване, това може да означава, че вашият браузър не поддържа функциите за конвертиране на глас в текст или текст в глас. Моля, проверете спецификациите на вашия браузър или опитайте с друг браузър.
Ако изтрия тема, какво се случва с кореспонденциите в темата?
При изтриване на тема, всички кореспонденции по темата също ще бъдат изтрити. Това не може да бъде отменено. Разходите направени по темата ще бъдат включени към разходите на „изтрити теми“. Крайното салдо няма да бъде променено.
Какво означава Калибриране?
Калибрирането е процес, при който системата „учи“ как да определя броя на токените във въведения от вас текст. Това е важно, защото различните типове текстове (например, художествен текст сравнен с програмен код) могат да имат различен брой токени за един и същи брой знаци. Когато натиснете бутона за калибриране, системата се „адаптира“ към типа на въведения текст и динамично изчислява броя на токените.
За какво служи настройката "Креативност на отговора"?
Настройката „Креативност на отговора“ или „Температура“ контролира степента на предсказуемост на генерираните отговори от модела. По-високата стойност води до по-случайни отговори, докато по-ниската стойност прави отговорите по-предсказуеми и консистентни.
За какво служи настройката "Колоритност на отговора"?
Настройката „Колоритност на отговора“ или „top_p“ контролира разнообразието на генерираните отговори от модела. По-високата стойност води до по-голямо разнообразие, докато по-ниската стойност ограничава изхода до по-вероятните предсказания.
Каква е функцията на "Гласовият автомат"?

„Гласовият автомат“ е функция, която автоматизира процеса на превръщане на глас в текст и текст в глас, ако Вашият браузър поддържа тези функции. Когато активирате тази опция, можете да диктувате въпросите си гласово, които автоматично се превръщат в текст. След получаване на отговор, той се чете гласово. Когато четенето приключи, интерфейсът автоматично се връща в режим на превръщане на глас в текст, като Ви позволява да диктувате следващия въпрос.
Съществуват и няколко предварително дефинирани команди за улеснение на диктовката:

  • „точка“ – поставя точка, последвана от интервал и главна буква на следващата дума;
  • „запетайка“ – поставя запетайка, последвана от интервал;
  • „Нов ред“ – преминава на нов ред с главна буква на първата дума;
  • „Джери спри“ – спира записването на текст;
  • „Джери запиши“ – рестартира записването на текст, ако е било спряно;
  • „Джери изпрати“ или „Джеронимо“ – изпраща въведения текст към модела.

За нас

Нашият специализиран екип е тук, за да ви предостави бърза и ефективна поддръжка за справяне с различни запитвания.

GPT Interface

Оператор на уебсайта gpt-interface.com е
„Ай Ти Галакси“ ЕООД – българско юридическо лице.
https://gpt-interface.com
жк. Мусагеница 91Б
София 1797

Телефон: +359 98 8962512
E-mail: info@gpt-interface.com

„Ай Ти Галакси“ ЕООД
ЦКБ АД, клон София-юг
IBAN: BG82 CECB 9790 10I4 5101 00
BIC: CECBBGSF

„Ай Ти Галакси“ ЕООД
София 1797, жк.Мусагеница,бл.91-Б, вх.В, ет.1, ап.50.
Телефон +359988962512

N
вписване в АВ 20200320144237
N
ЕИК 206065163
N
Регистрация ДДС BG206065163

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ПОДДРЪЖКАТА

Свържете се с нас

Нашият специализиран екип е тук, за да ви предостави бърза и ефикасна поддръжка за справяне с всякакви въпроси или притеснения, които може да имате относно нашите продукти или услуги.